U bent hier: Home / Aangiftecovid19.nl

Aangiftecovid19.nl

door aangiftecovid19 — Laatste wijziging: 17-01-2021 16:41
Aangiftecovid19.nl is het initiatief voor opheffing van de Coronamaatregelen. Omdat het Zelenko-protocol niet wordt gehandhaafd en de samenleving in de eerstelijnszorg bij de huisarts toegang wordt onthouden tot Hydroxychloroquine (HCQ) is er sprake van moord door Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ. Een ieder is op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering Sv) verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen het leven gericht. En van terroristische misdrijven. Aangiftecovid19.nl biedt een modelaangifte om aan deze burgerplicht te voldoen. Wees geen deelnemer. Doe aangifte.

Er kan zelfs worden gesproken van het opleggen van leefomstandigheden aan een nationale groep (Nederlanders) die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van die groep is gericht. Dat imponeert als een Internationaal Misdrijf, meer in het bijzonder genocide zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c van de Wet Internationale Misdrijven (WIM) en misdaden tegen de menselijkheid als bedoeld in artikel 4 van die wet.

Bovendien is de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aangejaagd. Bovendien is de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beinvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de (populair) wetenschappelijke discussie in de media heeft Aangiftecovid19.nl een modelaangifte opgesteld om van de Coronamaatregelen af te komen. De personen die schuld hebben aan de Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ dienen strafrechtelijk ter verantwoording te worden geroepen.

Tegelijk dient de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus algemeen bekend te worden. Dure mRNA-vaccins zijn onnodig en zelfs risicovol. Niemand hoeft een tweede of derde golf besmettingen met het Coronavirus te vrezen indien huisartsen in de eerstelijn toegang krijgen tot Hydroxychloroquine naar het voorbeeld van het Zelenko-protocol en huisarts Rob Elens van de website https://zelfzorgcovid.nl.

De modelaangifte is te downloaden in twee formaten. Als Word-document en als PDF-document. Desgewenst kan de modelaangifte worden aangevuld, verbeterd of anderszins aangepast. Downloaden. Datum, naam en adresgevevens volledig invullen. Uitprinten. Naam en handtekening onder de brief met bijlagen zetten. Kopie bewaren als bewijs dat burgerplicht is nagekomen. Het getekende origineel opsturen naar het arrondissementsparket Den Haag, Openbaar Ministerie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Download:

Share |