U bent hier: Home / Doe mee

Doe mee

Doe mee het Coronatribunaal optuigen. Het gerecht in verband met Covid19 waar parlementariërs het over hebben is serieus. Help mee door aangifte te doen. Net als met de belastingen is het doen van aangifte wettelijk verplicht. Aangiftecovid19.nl helpt bij het doen van strafrechtelijk aangifte in verband met de Coronacrisis. Aangifte doen is van belang als bewijs van niet-fout-zijn bij en tijdens de Coronaoorlog. Geen aangifte doen is in strijd met de wet.

Artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een ieder die kennis draagt van een terroristisch misdrijf en/of misdaden tegen het leven, verplicht is daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. Deze verplichting niet nakomen is strafbaar. Door aangifte te doen wordt bewijs geleverd van niet strafbaar handelen in verband met de Coronacrisis. Aangiftecovid19.nl levert een model voor het doen van strafrechtelijk aangifte.

De modelaangifte kan HIER worden gedownload. De modelaangifte van aangiftecovid19.nl is bedoeld als hulp bij het nakomen van de strafrechtelijke aangifte bij terroristische misdrijven en misdaden tegen het leven gericht door Coronamaatregelen. Deze modelaangifte is geschikt als basis voor schriftelijke aangifte bij de Officier van Justitie in verband met deze misdrijven waarvoor een strafrechtelijke aangifteplicht geldt.

De aangifte is gericht tegen personen of althans medisch wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen, en hun hulppersonen. Deze hulppersonen zijn onder andere (Mainstream) journalisten en hun media die nepnieuws en desinformatie verspreiden in verband met de Coronamaatregelen.

Op https://aangiftecovid19.nl/aangifte staat de aangifte met actieve hyperlinks naar de tekst van de wet en de in de aangifte genoemde uitspraken van de Rechtspraak. Lees ook de veel gestelde vragen op https://aangiftecovid19.nl/faq. De objectieve feiten die bewijs zijn van het bedrog (met terroristisch oogmerk) staan op https://aangiftecovid19.nl/bewijs-bedrog-covid19.

Aangifte wordt gedaan door het volledig invullen van naam en overige gegevens en het onderaan zetten van de handtekening. Vervolgens dient de aangifte te worden opgestuurd naar de Officier van Justitie. Indien gewenst kan de aangifte worden verbeterd of aangevuld. Bijvoorbeeld als er iets ontbreekt. Ook kan de aangifte worden aangevuld met informatie met betrekking tot waarom het voor de aangever van belang is dat strafvervolging wordt ingesteld.

Misschien is er sprake van uitgestelde zorg of is de onderneming in zwaar weer gekomen door de Coronamaatregelen. Mogelijke is er sprake van last van de bijwerkingen van de vaccinaties. Voor het aanvullen of verbeteren van de modelaangifte van https://aangiftecovid19.nl kan het daarvoor bestemde word-document worden gebruikt: https://aangiftecovid19.nl/download/Modelaangiftecovid19.nl.doc.

De oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus is strafrechtelijk omdat de personen of althans medische wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen en hun hulppersonen, zich niet aan het strafrecht houden en ook anderszins basisregels en omgangsvormen niet handhaven.

Iedereen wordt aangemoedigd iedereen aan te sporen aangifte te doen zodat er zoveel mogelijk aangiftes worden gedaan want dat vergroot de kans op daadwerkelijke berechting van de daders van de Coronacrisis. Zonder het doen van aangifte naar het voorbeeld van aangiftecovid19.nl is elk gepraat over een tribunaal in verband met de Coronacrisis, kansloos geklets. Aangiftecovid19.nl kan worden gevolgd op Twitter.